Bon - rdzenna tradycja duchowa Tybetu

Historycznie rzecz ujmując, początki Bonu sięgają osiemnastu tysięcy lat wstecz. Aspekt duchowy miesza się z historycznym, ponieważ mówiąc o Bonie, trzeba wziąć pod uwagę wielu lamów, praktykujących przez wiele lat w różnych czasach.

Bon założony został przez Buddę Tenpę Sienraba, który urodził się w kraju Siang Siung. Był to w owych czasach bardzo duży kraj, a Tybet stanowił małą jego część (na wschodzie). Budda Tenpa Sienrab był już oświecony, przyszedł jednak na świat aby nauczać. Był nauczycielem świata. W Siang Siung nauczał Sutry, Tantry i Dzogczen. Podczas swego życia odwiedził Nepal i Tybet. W Tybecie są miejsca związane z jego pobytem: jest to góra Kailaś, bardzo ważna i niezwykła, cel licznych pielgrzymek. Jest również druga góra, w dolinie Kongpo, zwana Kongpo Bonri. "RI" znaczy: góra. A więc Góra Bonu w dolinie Kongo. Wielu ludzi, cierpiących na różne choroby, przez cały rok pielgrzymuje do tych gór i okrąża je, aby uzyskać uzdrowienie. Gdy Tenpa Sienrab odwiedził górę Kailaś, pobłogosławił ją. Błogosławieństwa mogą być udzielane w różny sposób - przez dmuchnięcie, lub dotyk ręki. Jednak kiedy Tenpa Sienrab przybył na góry Kailaś i Kongpo Bonri, medytował tam i dzięki mocy swej medytacji podporządkował sobie duchy i bóstwa zamieszkujące te góry, a potem zawarł z nimi porozumienie, na mocy którego duchy i bóstwa obiecały, że do końca tego świata będą przebywać na swych górach i pomagać Tybetańczykom oraz całemu światu. Porozumienie to jest właśnie błogosławieństwem Tenpy Sienraba dla świętych gór.

W czasie, gdy Tenpa Sienrab odwiedził Tybet, panował tam szamanizm. Składano ofiary krwawe oraz drobne ofiary dla lokalnych duchów. Nie było wówczas w Tybecie żadnej wiedzy o systemach Sutry, Tantry ani Dzogczen. Jako bardzo początkującym, Tenpa Sienrab udzielił Tybetańczykom nauk o sutrze, ich pierwszego poziomu. Ogólnie biorąc, nauki Sutry dzielą się na cztery poziomy. Poziom pierwszy dotyczy wróżenia, odzyskiwania duszy oraz bardzo prostych rytuałów uzdrawiających, pomagających na przykład przy złym samopoczuciu lub utracie apetytu. Później Tenpa Sienrab powrócił do Siang Siung. Kiedy odszedł z tego świata, jego uczniowie przenieśli Bon z Siang Siung do Tybetu. Nauki Sutry, Tantry i Dzogczen kwitły w Tybecie przez osiem do dziewięciu tysięcy lat, aż do dziś.

Co to znaczy: Sutra, Tantra i Dzogczen. Sutra to ścieżka wyrzeczenia, Tantra to ścieżka przekształcenia, a Dzogczen to ścieżka samowyzwolenia. Sutra jest podstawą wszelkiej medytacji, wszelkiej praktyki, wszelkich działań, wiodących ku oświeceniu. Wielu ludzi obecnie mówi, że najważniejsze są nauki Dzogczen. Rzeczywiście, tak jest. Wielu ludzi uważa, że Dzogczen jest o wiele łatwiejszą i szybszą drogą do oświecenia, niż pozostałe ścieżki. Jednak aby studiować Dzogczen należy przejść przez sutrę i tantrę. Bez wiedzy o tych dwóch ścieżkach, bardzo trudno jest zrozumieć pogląd Dzogczen.

Umysł nasz jest stale czymś zajęty. Sądzę, że każdy zdaje sobie z tego sprawę. Praktyki wszystkich trzech ścieżek mają na celu utrzymanie umysłu w stanie skupienia i stabilności. Umysł jest rozproszony i zajęty czymś, ponieważ znajduje się pod wpływem niewiedzy. W aspekcie pozytywnym, umysł nasz jest umysłem naturalnym. W aspekcie negatywnym, jest pełen niewiedzy. Niewiedza jest korzeniem, z którego wyrastają złe uczucia: gniew, przywiązanie, zazdrość, pożądanie. Razem stanowi to pięć trucizn, które przez cały czas mają pod kontrolą nasz naturalny umysł. Bywa, że czujemy się spokojni i szczęśliwi, aż tu nagle zachodzi coś co nam się nie podoba. Spokój i szczęście znikają w jednej chwili, nasz umysł całkowicie się zmienia i stajemy się nieszczęśliwi. Kto to sprawił? Właśnie niewiedza. Pięć trucizn sprawia, że nasze ciało jest stale bardzo zajęte. Pięć trucizn jest zawsze z nami. Potrzebujemy uwolnić się od nich.

Szukając na zewnątrz nie znajdziemy nic, co by nam pomogło to uczynić. Klucz do oświecenia jest w naszym posiadaniu - to pierwotna natura naszego umysłu, którą należy rozpoznać. Trzeba odnaleźć umysł, który jest stale czymś zajęty. Poszukiwać go. Przez większość czasu jesteśmy zajęci, pracujemy, podlegamy wpływowi pięciu trucizn, a wtedy nasz umysł przypomina małpkę. Za dużo się porusza, skacze, szuka, sprawdza. To chcemy słodyczy, to znów soli. Może się jednak zdarzyć, że znajdziemy się w pokojnym, ustronnym miejscu i wtedy spróbujmy zachować spokój, przyjrzeć się sobie i poszukać samych siebie. Czyniąc tak, czasem odnajdujemy swoją naturę umysłu. We wszystkich trzech rodzajach nauk: sutrze, tantrze i Dzogczen, zawarte jest zrozumienie natury umysłu. Sutra mówi, że truciznę należy odrzucić. Tantra mówi, że można ją przekształcić w mądrość. Pogląd Dzogczen mówi, że truciznę należy pozostawić tam, gdzie jest, nie tykać jej, nie zbliżać się, a wówczas nie będzie w stanie nam zaszkodzić.

Zarówno w buddyzmie jak i w Bonie istnieje wiara w odrodzenie. Wszystkie istoty posiadające świadomość, które żyją - umrą, a potem znów się odrodzą. Proces ten będzie trwał aż do osiągnięcia przez nie oświecenia. Wszystkie istoty odradzały się już miliony razy, w różnych miejscach, jako ludzie, lub też zwierzęta. Miliony razy już żyliśmy na tym świecie. Proces ten powoduje, że każda żyjąca istota mogła być kiedyś naszą matką. Jeśli zrozumienie natury umysłu nie przychodzi nam łatwo, należy przejść nauki wstępne i główne, ale przede wszystkim należy rozwinąć w sobie współczucie. Rozwijanie współczucia dzieli się na pięć poziomów. Pierwszy z nich nosi po tybetańsku nazwę MA SIE. Oznacza to, że wszystkie świadome istoty były naszymi matkami. Drugi stopień to pamiętanie o tym, że były to matki bardzo dobre, kochające i troskliwe. Matka jest dla nas bardzo szczególną istotą. Nosi dziecko pod sercem, a gdy ono już żyje samodzielnie, dba o nie i troszczy się. Wiąże ją z dzieckiem bardzo silna energia, która utratę dziecka czyni bólem nie do zniesienia. Pamiętając o tym, na drugim stopniu współczucia rozwijamy w sobie taką właśnie miłość do wszystkich istot. Na trzecim stopniu myślimy o tym, jak możemy się matce odwdzięczyć. Myślimy o tym, że obowiązkiem naszym jest niesienie pomocy wszystkim istotom, ponieważ są to nasze matki. Czwarty stopień, to pobudzenie w sobie, głęboko w sercu, miłości, która będzie stanowić o niesieniu pomocy wszystkim istotom. Z miłości, a nie z obowiązku. Piąty stopień to pragnienie osiągnięcia oświecenia właśnie po to, aby pomóc wszystkim istotom, bo w ten sposób można pomóc im najlepiej.

Jeśli nie zdołamy uzyskać oświecenia w tym życiu, pomyślmy o życiu następnym. Jakie ono będzie, zależy w dużym stopniu od naszych obecnych działań. Nasze obecne życie natomiast zostało uwarunkowane naszym poprzednim życiem. A więc gdy chcemy w następnym życiu mieć wolność, dobre warunki, więcej mocy, więcej czasu na praktykę, musimy zasiać odpowiednie nasienie, które przyniesie takie rezultaty. Na tym chciałbym zakończyć moje krótkie wyjaśnienia.

Tokden Czongtul Rinpocze

Wydarzenia

Praktyka Ngo Trod – Towarzyszenie umierającemu i obcowanie ze śmiercią (cz. I) 


Zapraszamy na pierwszą część trzyletniego kursu, który poprowadzi nauczyciel tradycji Jungdrung Bon - Tempa Dukte Lama.

Więcej…

Niebieski Dzam Ba Lha 

Chongtul Rinpoche oraz Związek Tybetańskiego Bon Sa Trik Er Sang zapraszają wszystkich chętnych do udziału w naukach "Niebieski Dzam Ba Lha". 

Więcej…

Uzdrawianie z Sipi Dzialmo, Matką Wszechświata

Chongtul Rinpoche oraz Związek Tybetańskiego Bon Sa Trik Er Sang zapraszają wszystkich chętnych do udziału w naukach: Uzdrawianie z Sipi Dzialmo, Matką Wszechświata.

Więcej…

 Tempa Dukte Lama udzieli nauk "Dziesięć Doskonałości" - część II

W dniu 14 i 15 kwietnia Tempa Dukte Lama będzie kontynuował nauki rozpoczęte w ubiegłym roku - "Dziesięć Doskonałości". Dziesięć Doskonałości to najważniejsza praktyka na ścieżce współczujących istot. 

Więcej…

Geshe Dawa Dhargye został 34. opatem klasztoru Menri

1 stycznia 2018 roku nowym 34. opatem klasztoru Menri, głównego klasztoru tradycji Bon został wybrany Geshe Dawa Dhargye. Odtąd będzie nosił tytuł 34th Menri Trizin.

Więcej…

UZDRAWIANIE Z MATKĄ WSZECHŚWIATA - SIPE DZIALMO

Chongtul Rinpoche oraz oraz Związek Tybetańskiego Bon Sa Trik Er Sang zapraszają wszystkich chętnych do udziału w naukach:
UZDRAWIANIE Z MATKĄ WSZECHŚWIATA - SIPE DZIALMO

Więcej…

 Tempa Dukte Lama udzieli nauk "Dziesięć Doskonałości"

Dziesięć Doskonałości to najważniejsza praktyka na ścieżce współczujących istot. Jej podstawą jest rozpoznanie współzależnej natury wszystkich istot.

Więcej…

Już w kwietniu zapraszamy na nauki Chongtula Rinpocze „PHURBA”

Phurba jest najwyższym jidamem w Tradycji Bon. Odgrywa on fundamentalną rolę w rozwoju osobistej mocy, a tym samym w osiąganiu wytyczonych celów.

 

Więcej…

Chongtul Rinpoche udzieli nauk dzogczen "Złota igła"

Drodzy Przyjaciele i sympatycy Bon!

Z radością informujemy, że już wkrótce po raz kolejny będziemy gościć Chongtula Rinpoche.

Tym razem Rinpoche udzieli nauk dzogczen "Złota igła".

Więcej…

Po raz pierwszy gościliśmy w Polsce Tempa Dukte Lamę

W czerwcu 2016 r. po raz pierwszy gościliśmy Tempa Dukte Lamę, który przekazał nauki "Esencja Serca Sierab Cziammy" (Heart Drop of the Loving Mother). 

Więcej…

J.Ś. Lungtok Tenpei Nyima udzielił Nauk Dzogczen z cyklu Ah-Tri

W dniach 27-30 maja 2016 roku w New Jersey (USA) Jego Świątobliwość Lungtok Tenpei Nyima udzielił Nauk Dzogczen z cyklu Ah-Tri. Było to już czwarte odosobnienie w Ameryce Północnej, które poprowadził Jego Świątobliwość.

Więcej…

Nauki “Esencja Serca Sierab Cziammy”. Tempa Dukte Lama z pierwszą wizytą w Polsce.

Zapraszamy wszystkich na nauki “Esencja Serca Sierab Cziammy”, Miłującej Matki, która jest żeńskim Buddą miłości i mądrości. To praktyka, która połączy nas z naszą pierwotną zdolnością do nieuwarunkowanej miłości i troski w stosunku do innych i do siebie. Prawdziwe jakości Miłującej Matki są w nas od nie mającego początku czasu i będą tam na zawsze. Dzięki tej praktyce możemy rozpoznać te jakości w sobie i odmienić nasze życie na piękniejsze i pełne światła.
 

Więcej…

18033 rocznica urodzin założyciela Bon, Tonpy Shenraba Mi Woche

22 lutego 2016 roku to zgodnie z księżycowym kalendarzem tybetańskim piętnasty dzień pierwszego miesiąca roku małpy, pełnia księżyca. Jest to błogosławiony dzień – przypada 18033 rocznica urodzin założyciela Bon, Tonpy Shenraba Mi Woche.
 

Więcej…

Nauki Chongtula Rinpoche w Warszawie “Praktyka Czerwonego Garudy”

Z radością informujemy, że już wkrótce po raz kolejny będziemy gościć Chongtula Rinpoche. Tym razem Rinpoche udzieli nauk o Czerwonym Garudzie.

Praktyka Czerwonego Garudy generuje i wzmacnia więź z potężną energią ochronną, dzięki której możemy skutecznie i ze współczuciem ujarzmiać wiele destrukcyjnych energii płynących ze środowiska, a także choroby fizyczne i duchowe zakłócenia, które destabilizują umysł.

Więcej…

Nauki Chongtula Rinpoche w Polsce „9 Praktyk Wstępnych” - Ngon Dro Bum Gu


Pod koniec stycznia  po raz kolejny będziemy gościć Chongtula Rinpoche. Tym razem otrzymamy wskazówki kluczowe zarówno dla osób rozpoczynających praktykę medytacyjną, jak i osób dobrze zaznajomionych z tą metodą, wciąż jednak otwartych na większą możliwość ustabilizowania umysłu.

Więcej…